Login

Register

Login

Register

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Masuri pentru punerea in aplicare a deciziei REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor

 1. Desemnarea responsabilului cu protectia datelor Art.37-39
 2. Material de “Evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă”-Art.35
 3. Evidențele activităților de prelucrare – Art.30
 4. Declaratie de consimtamant – Art.4 pct.11

Detalierea masurilor

 1. Desemnarea responsabilului cu protectia datelor prin DECIZIE (fisa postului)

 

Calitati pe care trebuie sa le aiba responsabilului cu protectia datelor :

Responsabilul cu protecția datelor este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de asi îndeplini sarcinile

 • responsabilul cu protecția datelor este implicat în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal.
 • Responsabilul cu protecția datelor are obligația de a respecta secretul sau confidențialitatea în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.
 • Responsabilul cu protecția datelor poate îndeplini și alte sarcini și atribuții

 

 1. Sarcinile responsabilului cu protecția datelor

(1) Responsabilul cu protecția datelor are cel puțin următoarele sarcini:

(a)  informarea și consilierea ALL-IN POKER CLUB SRL, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul   REGULAMENTUL (UE) 2016/679  și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;

(b)  monitorizarea respectării REGULAMENTUL (UE) 2016/679 , a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;

(c)  furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia, în conformitate cu articolul 35;

(d)  cooperarea cu autoritatea de supraveghere;

(e)  asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menționată la articolul 36, precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.

(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecția datelor ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, luând în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării.

FREE MARKET SRL se asigură că responsabilul cu protecția datelor este implicat în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal.

FREE MARKET SRL sprijină responsabilul cu protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor menționate la articolul 39/ REGULAMENTUL (UE) 2016/679   , asigurându-i resursele necesare pentru executarea acestor sarcini, precum și accesarea datelor cu caracter personal și a operațiunilor de prelucrare, și pentru menținerea cunoștințelor sale de specialitate.

FREE MARKET SRL se asigură că responsabilul cu protecția datelor nu primește niciun fel de instrucțiuni în ceea ce privește îndeplinirea acestor sarcini. Acesta nu este demis sau sancționat de către operator sau de persoana împuternicită de operator pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Responsabilul cu protecția datelor răspunde direct în fața celui mai înalt nivel al conducerii operatorului sau persoanei împuternicite de operator.

Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor lor și la exercitarea drepturilor lor în temeiul REGULAMENTUL (UE) 2016/679  .

Responsabilul cu protecția datelor are obligația de a respecta secretul sau confidențialitatea în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.

Responsabilul cu protecția datelor poate îndeplini și alte sarcini și atribuții. Operatorul sau persoana împuternicită de operator se asigură că niciuna dintre aceste sarcini și atribuții nu generează un conflict de interese.

Pentru responsabilul cu protectia datelor se va intocmi decizie de numire si Fisa postului.

 

 1. Evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă

 

 1. Datele personale vor fi colectate si prelucrate de catre FREE MARKET SRL de la angajatii sai doar pentru intocmirea documentelor necesare intocmirii contractelor de munca in conformitate cu prevederile legale.
 2. Datele personale vor fi colectate de catre FREE MARKET SRL de la clientii sai pentru indeplinirea urmatoarelor sarcini specifice:
 3. Indeplinirea obligatiilor legale privind inregistrarea datelor de identificare a jucatorilor ce participa la jocurile organizate de catre FREE MARKET SRL conform autorizarii prin Licenta ONJN
 4. Activitatea de marketing prin intermediul online, respectiv de promovare a  clubului, instiintari cu privire la promotii si bonusuri, programul evenimentelor si noutati;

Datele personale ale clientilor vor fi prelucrate doar de catre FREE MARKET SRL, fara a fi transmise unor terte persoane (fizice sau juridice) , exceptie facand situatiile in care legea impune acest lucru.

Avand in vedere cele de mai sus, in prezenta responsabilului cu protecția datelor se evalueaza ca sunt necesare luarea urmatoarelor masuri:

 • Colectarea si prelucrarea datelor personale ale clientilor se vor face de catre operatori desemnati si instruiti cu privire la normele REGULAMENTUL (UE) 2016/679 sub stricta supraveghere si coordonare a responsabilului cu protecția datelor
 • Colectarea si prelucrarea datelor personale ale angajatilor se va face de catre un operator desemnat  si instruit cu privire la normele REGULAMENTUL (UE) 2016/679 sub stricta supraveghere si coordonare a responsabilului cu protecția datelor
 • Pentru reducerea si evitarea riscurilor pentru drepturile și libertățile persoanelor, societatea va achizitiona si pune la dispozitia responsabilului cu protecția datelor  sisteme electronice neconectate la reteaua de internet, in care se vor tine si arhiva “Evidențele activităților de prelucrare” in format electronic.
 • Pentru reducerea si evitarea riscurilor pentru drepturile și libertățile persoanelor, societatea va achizitiona si pune la dispozitia responsabilului cu protecția datelor, un dulap prevazut cu sistem de siguranta in care se vor tine si arhiva “Evidențele activităților de prelucrare” si declaratiile de Consimtamant  in format fizic.
 • Pentru reducerea si evitarea riscurilor pentru drepturile și libertățile persoanelor, societatea pune la dispozitia responsabilului cu protecția datelor, un spatiu prevazut cu sistem de siguranta in care se vor tine si arhiva “Evidențele activităților de prelucrare” si declaratiile de Consimtamant  in format fizic.

 

FREE MARKET SRL va efectua o analiză pentru a evalua dacă prelucrarea are loc în conformitate cu evaluarea impactului asupra protecției datelor, cel puțin atunci când are loc o modificare a riscului reprezentat de operațiunile de prelucrare.

Se va face cu avizul responsabilului cu protecția datelor !!

 

 1. Evidențele activităților de prelucrare

 

Respectiva evidență cuprinde toate următoarele informații:

 1. numele și datele de contact ale operatorului (FREE MARKET SRL) și ale responsabilului cu protecția datelor(Octavian Seciu);

 

 1. scopurile prelucrării:
 • Datele personale vor fi colectate si prelucrate de catre FREE MARKET SRL de la angajatii sai doar pentru intocmirea documentelor necesare intocmirii contractelor de munca in conformitate cu prevederile legale.
 • Datele personale vor fi colectate de catre FREE MARKET SRL de la clientii sai pentru indeplinirea urmatoarelor sarcini specifice:
 • Indeplinirea obligatiilor legale privind inregistrarea datelor de identificare a jucatorilor ce participa la jocurile organizate de catre FREE MARKET SRL conform autorizarii prin Licenta ONJN
 • Activitatea de marketing prin intermediul online, respectiv de promovare a  clubului, instiintari cu privire la promotii si bonusuri, programul evenimentelor si noutati;

 

 1. categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal
 • Datele personale ale clientilor vor fi prelucrate doar de catre FREE MARKET SRL, fara a fi transmise unor terte persoane (fizice sau juridice) , exceptie facand situatiile in care legea impune acest lucru.

 

 1. termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date
 2. o descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate ( conform masurilor prevazute in Evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă )

 

 1. Declaratia de consimtamant are doua componente:

 

 1. Informarea privind prelucrarea datelor cu character personal, pe care o prezentam sub forma urmatoare:

                                                     INFORMARE

              privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre

                                              FREE MARKET  SRL

    in contextul actualizarii legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform

REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

                                                        din 27 aprilie 2016

ASPECTE IMPORTANTE

 

FREE MARKET SRL este o persoană juridică română, care are ca obiect principal de activitate:  COMENZI CU AMANUNTUL PRIN INTERMEDIUL CASELOR DE COMENZI SAU PRIN INTERNET.

    FREE MARKET SRL are sediul social  în Str. DRUMUL NEGRU  56  Oraş Voluntari, Cod postal 77190, Judet: Ilfov, telefon 0736990990, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ILFOV, sub nr. J23/86/2014, reprezentată legal de dl. ENE CORNELIU – Director General.

FREE MARKET SRL respectă confidențialitatea tuturor clienților săi și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

    FREE MARKET SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în funcție de opțiunea exprimată prin prezentul document.   

    FREE MARKET SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar în vederea îndeplinirii scopului mai jos menționat.  

Ce date cu caracter personal prelucrează  FREE MARKET SRL ?

    Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

În contextul promovării, rezervării, ofertării și comercializării serviciilor specifice clubului de poker, precum si pentru inregistrarea (conform dispozitiilor legale) ca client al clubului , vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

    În acest sens, FREE MARKET SRL poate prelucra, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, CNP, Seria/nr. C.I., nr. telefon, adresa e-mail, cont social-media (Facebook, WhatsApp).

Cine sunt persoanele vizate?

    Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către FREE MARKET SRL, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de beneficiar ai serviciilor specifice magazinelor live si online

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

   Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorul scop:

 • Pentru inregistrarea in baza de date a site-ului in legatura cu comenzile plasate ;
 • Reclamă, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente , desfășurare campanii promoționale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere mesaje informative privind serviciile noastre prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice;

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

   Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, data si locul nasterii, seria si numarul documentului de identitate si optional, adresa de e-mail,  nr. telefon mobil/fix, etc.) se va efectua de FREE MARKET SRL, în scopul menționat anterior, doar cu consimțământul dvs. expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite prin lege și specificate în prezentul document.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru serviciile altor parteneri ai FREE MARKET SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

Dumneavoastră vă puteți exercita opțiunea în privința unei asemenea prelucrări prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori la un moment dat, încetarea prelucrării de către FREE MARKET SRL a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți solicita oricând încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.

   FREE MARKET SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarul datelor dumneavoastră cu caracter personal este doar FREE MARKET SRL.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către FREE MARKET SRL iar acestea nu vor fi furnizate către alți terți (exceptie facand cazurile obligatorii impuse de lege).

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, FREE MARKET SRL  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților FREE MARKET SRL , pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., va exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care FREE MARKET SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu va exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către FREE MARKET SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne FREE MARKET SRL și/sau vor fi distruse.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În relația cu FREE MARKET SRL , dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:    

Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.

Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă   ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care FREE MARKET SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă.

Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:

 1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;
 2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 3. are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

 

    În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, FREE MARKET SRL poate:

 • fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

 

Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră?

   Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul FREE MARKET SRL cu o cerere scrisa, datată și semnată, la adresa de E-MAIL trufandale@gmail.com sau la următoarea adresă de corespondență: FREE MARKET SRL, strada Ceaikovski nr. 9, Sector 2 Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coș (elemente)

Niciun produs în coș.